การอนุมัติเงินกู้สามัญ
Posted: นายสายัณห์  ศรีนอง Date: 2013-09-26 15:39:59
   
 

เรียน ท่านคณะกรรมการสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

        ตามที่ผมได้อ่านกระทู้ของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ที่ทำเรื่องกู้เงินสามัญทุกท่านมี่ปัญหาเรื่องการอนุมัติเงินกู้สามัญช้ามากเกือบทุกวัน ขอให้ทางสหกรณ์กรมช่วยแจ้งสาเหตุของการอนุมัติเงินกู้สามัญช้านั้น ติดประเด็นปัญหาเรืองอะไรเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบปัญหาของสหกรณ์ถึงเรื่องการอนุมัติเงินกู้สามัญช้า เพราะสมาชิกทุกท่านที่ส่งเรื่องกู้นั้นทุกคนมีความจำเป็นในการใช้เงินกันทั้งนั้น ซึ่งการกู้เงินสามัญก็เป็นการให้สวัสดิการในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ตอนนี้บางท่านส่งเอกสารไปทั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ยังไม่ได้รับอนุมัิติเงินกู้เลยแล้วเวลานี้ก็ปลายเดือนกันยายน2556 แล้วเอกสารที่ส่งเรื่องเงินกู้ก็มีไปทุกวัน แล้วเมื่อไหร่ผู้ที่ส่งหลัง ๆ จะได้รับเงินกู้กันละครับ ช่วยแก้ปัญหาและแนวทางช่วยเหลือสมาชิกด้วยครับว่าจะทำอย่างไร ให้สมาชิก พอใจ และปลื้มใจบ้างครับ ผมขอฝากเรื่องนี้แก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ขอขอบคุณมาก

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ