เปลี่ยนชื่อสกุลผู้รับผลประโยชน์
Posted: คณิศร อ่อนแสน Date: 2014-11-25 10:34:59
   
 

กราบสวัสดีท่านผู้มีอำนาจในสำนักงานสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ

กระผมขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขชื่อสกุลของผู้รับผลประโยนช์ของกระผมให้ถูกต้องด้วยครับ

เพราะในฐานข้อมูลของผมไม่ถูกต้องครับ จาก อ่อนแสง เป็น อ่อนแสน นะครับถึงจะถูก

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2014-11-25 10:55:08
 
 
 

เรียนสมาชิกค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่านได้ทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด มหาสารคาม คุณจันทร์เพ็ญ 083-929-3198 (เล็ก)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ