เงินปันผล
Posted: นิตยา คงแท่น Date: 2015-01-12 10:52:45
   
 

การจ่ายเงินปันผลประจำปี  สหกรณ์น่าจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณสิ้นเดือนธันวาคม  ของทุกปี นะค่ะ  เพราะสหกรณ์ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว  จะได้เหมือนกับสหกรณ์อื่น ๆ  สมาชิกจะได้มีกำลังใจ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อริยะพัส ทรงนิพิฐกุล  Date: 2015-01-12 12:13:49
 
 
 

เห็นด้วยครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุพรรณภา ปริบาล  Date: 2015-01-12 14:45:14
 
 
 

ไม่ทราบว่าสหกรณ์จะประชุมเงินกู้สามัญประจำเดือนมกราคมวันที่เท่าไหร่ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ