ขอยกเลิกการกู้ยืม
Posted: ชัญญารัตน์ บุตรนาม Date: 2015-01-13 09:58:06
   
 

ดิฉัน นางชัญญารัตน์  บุตรนาม ทะเบียนสมาชิก 055911 ขอยกเลิกเอกสารการกู้ยืมเงินที่ได้ยื่นกู้

ไปแล้ว ได้พยายามติดต่อสหกรณ์แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทุกเบอร์  โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วยนะค่ะ

0804069916

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-01-13 10:49:07
 
 
 

เรียนสมาชิก เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่านได้ทำการยกเลิกเอกสารเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ