มาตรการจัดการกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงินกู้สหกรณ์
Posted: กัญญ์ณณัฏฐ์ ชามะรัตน์ Date: 2015-01-13 11:52:37
   
 

อยากทราบว่า สหกรณ์จะมีมาตรการอย่างไร สำหรับลูกหนี้ค้างชำระ เพราะตอนนี้คนค้ำประกันจะลาออกก็ลาออกไม่ได้ อยากให้สหกรณ์ดำเนินการฟ้องร้องให้เป็นตัวอย่างไปเลย

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:นลธวัชญ์ พลดี  Date: 2015-01-13 14:42:20
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกันนะ มีไว้ทำอะไร เอาตังไปแล้ว จัดการบ้าง

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ