การปรับโครงสร้างหนี้
Posted: รำไพ จันทุดม Date: 2015-01-13 16:17:34
   
 

เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

     รหัส  013458  จะขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเข้าอยู่ในระบบ แต่ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณืิไม่ได้เลย ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการด้านเอกสารอย่างไรบ้าง รบกวนตอบด้วยค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ