เงินปันผลปี 57 ไม่เข้าบัญชี
Posted: วิไลพร สิงห์แก้ว Date: 2015-02-18 18:19:42
   
 

ดิฉัน สมาชิกเทียนเลขที่ 048823 ได้ทำการตรวจสอบในระบบปรากฏว่ามีเงินปันผลเฉลี่ยคืน เป็นเงิน 4,417  บาท แต่พอไปตรวจสอบกับธนาคารปรากฏว่าไม่มีเงินเข้าในบัญชี(บัญชีกรุงไทย เลขที่ 3110861240) สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ