หักเงินประกันมีประโยชน์อะไร
Posted: วีระศักดิ์ บาอินทร์ Date: 2015-02-19 09:01:38
   
  การทำประกันกับบริษัทประกัน มีข้อบกพร่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณา คือ 1. ทำประกันแล้วสมาชิกได้ประโยชน์อะไร 2. มีอะไรเป็นหลักฐานว่าทำประกัน (ปกติที่เคยทำจะมีเอกสารเช่นกรรมธรรม์) 3.ทำไมคณะกรรมการไม่สอบถามความสมัครใจของสมาชิกบ้างว่าจะหักประกันเมื่อตอนกู้(ครั้งเดียวจบหรือไม่อย่างไร) 4.เมื่อไม่มีการสอบถามเท่ากับว่าเป็นการมัดมือชกฯ5.การมัดมือชกมันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมา 5.ปัญหาทั้งหมดมันคือคำถามที่สมาชิกต้องการคำตอบของสนามนี้ ส่วน 6 การกู้มากก็หักมาก กู้น้อยก็หักน้อยมันเป็นเรื่องปกติแต่หากท่านคณะกรรมการคิดให้ดีว่าการหักเงินประกันตลอดอายุสัญญามันมากไปหรือไม่ อย่างไร
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ