การหักค่าประกัน
Posted: นาตยา อยู่ไตรศร Date: 2015-02-19 09:16:45
   
 

อยากทราบวิธีการหักประกันคะ เพราะคิดแล้วแต่ละคนหักไม่เท่ากันเลย  อยากให้สหกรณ์ฯ ช่วยชีแจ้งด้วยคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ