ขอทราบหลักเกณฑ์ การหักเงินประกันผู้ค้ำ
Posted: บุษราคัม ชูบ้านนา Date: 2015-02-19 09:34:32
   
  ดิฉัน นางบุษราคัม ชูบ้านนา เลขสมาชิก 049007 เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 ตั้งแต่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เคยส่งเงินล่าช้าแม้แต่เดือนเดียว อยู่ๆๆ ท่านมากเงินประกันผู้ค้ำ โดยที่สมาชิกไม่ทราบเลย ท่านทำถูกต้องแล้วหรือ นักกฏหมายของสหกรณ์ไปอยู่ที่ไหน อยากถามว่าสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดมีกี่คน และที่กู้แล้วผิดสัญญามีกี่คน ขอให้ท่านให้เกียรติ สมาชิกที่ดีๆ บ้าง ขอให้สหกรณ์ส่งกรมธรรม์ประกันชีวิต แลัประกันผู้ค้ำให้ด้วย
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เกษร ป้องกันภัย  Date: 2015-02-19 11:38:50
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ