สอบถามยอดเงินปันผล
Posted: อัญรัตน์ สียางนอก Date: 2015-02-19 11:24:58
   
 

ระบบแจ้งยอดเงินปันและเงินเฉลี่ยคืน รวม 5,256 บาท แต่ยอดโอนเข้าบัญชีเพียง 4,571.23 บาท อยากทราบว่าหักค่าประกันใช่หรือเปล่าคะ?

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ