เงินปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2557 ไม่ได้เต็มจำนวน
Posted: วิลานี จุนันท์ Date: 2015-02-19 11:26:55
   
 

ปันผล   2,266  บาท

เฉลี่ยคืน  770  บาท

รวมเงิน  3,036  บาท

ได้รับโอน  เข้าบัญชี  ธกส.  2,500  บาท

ส่วนต่าง   536  บาท   อยากทราบว่า หักประกันชีวิต  กี่บาท

มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน  กี่บาท

ขอบคุณค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ