การหักเงินประกัน
Posted: ปาณิสรา อิทธิพัทวรโชติ Date: 2015-02-19 11:33:02
   
 

 

เรียน ท่านผู้บริหารสหกรณ์ การหักเงินประกันจากสมาชิก ท่านควรส่งเอกสาร การหักกเงินให้กับสมาชิกฯ เพ่ื่อความโปร่งใส ในการบริหารงานการเงินของพวกท่าน เพราะเจ้าของเงินคืิอสมาชิกฯ ค่าตอบแทนที่พวกท่านได้รับ ก็ดอกผลจากเงินของสมาชิกฯ เช่นกัน  ไม่ใช้ตอบแบบไม่มีเอกสารยืนยัน

ดังนั้น ทุกคนมีสิทธิสงสัยนะคะ เงินที่หักท่านส่งประกันอย่างไร 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:วิจิตร จันทรประทักษ์  Date: 2015-02-19 12:03:47
 
 
 

ทำไมต้องหักประกันคนที่ค้ำด้วยล่ะ ในเมื่อหักคนกู้ไปแล้วเวลาคนกู้ตายก็ได้เงินอยู่แล้ว แล้วเวลาคนค้ำตายเอาเงินนั้นมาหักหนี้ให้เราหรือเปล่าช่วยตอบด้วยนะเจ้าหน้าที่

กรุณาช่วยตอบด้วยนะครับเจ้าหน้าที่

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ