เอกสารเงินกู้
Posted: กนกกร มักขุนทด Date: 2015-04-27 14:05:16
   
 

รหัสสมาชิก044856 ได้ส่งเอกสาร นส.ผู้ค้ำ และยินยอมให้หักของผู้กู้และผู้ค้ำ แบบใหม่ ไม่ทราบว่าเอกสารถูกต้องหรือเปล่า

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-04-27 14:36:58
 
 
 

สมาชิก 044856 น.ส. กนกกร  มักขุนทด
->คำขอรออนุมัติ ประเภท สม เลขที่คำขอ 58สม001008 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ให้ใช้แบบฟอร์ม นส.ค้ำประกัน และ นส.ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินฯ สำหรับผู้กู้และผู้ค้ำ แบบใหม่]
      > มียอดค้างชำระ[ในรายผู้ค้ำ (คุณอังคะณา)]

สอบถามรายละเอียดต่างได้ที่ฝ่ายเงินกู็ ตาม Link ข้างล่างนี้ครับ

http://dlasavingcoop.com/show.php?No=922

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ