ช่วยชี้แจงรายละเอียดเงินปันผลด้วย
Posted: สุพล วงษ์ศรี Date: 2015-04-27 16:58:42
   
  สมาชิกทะเบียน 029649 ครับ สอบถามเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ที่สหกรณ์บอกว่าหักเป็นค่าประกันของ บริษัท แอกซา กรณีเงินปันผล ผมเข้าดูในข้อมูลส่วนตัวของผม ทำไมไม่เห็นใบเสร็จยอดนี้ครับ และอยากให้ชี้แจงรายละเอียด การโอนเงิน หักเงินด้วยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-04-28 09:14:54
 
 
 

เรียนสมาชิก เงินปันผล-เฉลี่ยคืน สมาชิกได้ทั้งหมด 5,7335.50 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดเงินปันผลมีดังนี้

1. จ่ายโอนเงิน วันที่ 27 มีนาคม 2558 เข้าธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 443-x-xxxxx-x จำนวนเงิน 3,030.34 บาท

2. จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต 1,366 บาท

3. จ่ายค่าประกันผู้ค้ำ 1,339.16 บาท

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ