สอบถามเอกสารกู้เงินสามัญ
Posted: กชดา ทุมทา Date: 2015-04-28 11:47:28
   
 

กระผมนายกชดา  ทุมทา เลขทะเบียนสมาชิก 037259

ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารกู้เงินสามัญ จำนวน 230000 บาทตามมติคณะกรรมการฯ

และได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม พร้อมเพิ่มค่าหุ้นเป็น 1100 บาทนั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าขอทราบว่าเอกสารสมบูรณ์หรือไม่ และจะมีมติอนุมัติเงินกู้ให้เมื่อไรครับ 

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-04-29 10:37:13
 
 
 

สมาชิก 037259 นาย กชดา  ทุมทา
->คำขอรออนุมัติ ประเภท สม เลขที่คำขอ 58สม000984 : เอกสารเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเงินกู้ ตาม Link ข้างล่างนี้ครับ

http://dlasavingcoop.com/show.php?No=922

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กชดา ทุมทา  Date: 2015-05-11 10:17:52
 
 
 

ขอบคุณมากครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ