การลาออกและการโอนเงินคืน
Posted: สุเมธ ชารี Date: 2015-07-10 09:53:24
   
 

เมื่อลาออกแล้ว สหกรณ์ได้โอนเงินหุ้นคืนให้แล้ว แต่ทำไมไม่โอนเงินปันผลให้ด้วยครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-07-10 10:15:13
 
 
 

เรียนสมาชิก เงินปันผลของสมาชิก ระบบได้ทำการโอนเงินให้แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 546-x-xxxxx-0 จำนวนเงิน 428 บาท

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ