ส่งเอกสารขอรับทุน
Posted: วงวาด เทียบฤทธิ์ Date: 2015-07-10 15:36:27
   
 

ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตรไม่ทราบว่าได้รับหรือยังค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุปราณี อินภูวา  Date: 2015-07-10 17:23:55
 
 
 

เรียน  สมาชิก

         ทางสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารแล้วเมื่อวันที่ 9/7/58  พร้อมเอกสารของคู่สมรสที่ส่งมาพร้อมกัน  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552

          ข้อ 9 ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์  ให้ผู้ที่มีรายได้สูงสุดเพียงผู้เดียวเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุน  สำหรับกรณีที่บิดามารดามีรายได้เท่ากันให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ยื่นก็ได้

           ข้อ 10 สมาชิกอาจยื่นขอรับทุนให้แก่บุตรหลายคนในคราวเดียวกันได้  แต่สหกรณ์จะพิจารณาให้ทุนเพียงรายละ 1 ทุนเท่านั้น  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วงวาด เทียบฤทธิ์  Date: 2015-07-13 16:15:20
 
 
 

ถ้าอย่างนั้นสมาชิกที่เป็นคู่สมรสที่เงินเดือนน้อยกว่าก็ไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิตลอดชีวิต  ทั้งที่เป็นสมาชิกเหมือนกัน หุ้นก็ของใครของมัน  ระเบียบแบบนี้ไม่แฟร์เลย  เหมือนกับที่ อบต.เวลาเลื่อนขั้นบอกว่าสามีได้ขั้นแล้วภรรยาไม่ต้องเอา  งงๆๆๆๆๆๆๆ  แต่เวลาทำงานบอกงานใครงานมัน ทั้งที่เป็นพนักงานเหมือนกันทำไมจำกัดสิทธิ   แบบนี้ให้ทำงานคนเดียวก็น่าจะได้นะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ