สอบถามเรื่องกู้สามัญ
Posted: รุ่งเกียรติ เบญจภุมริน Date: 2015-07-10 15:43:45
   
 

ปัจจุบัน มีหุ้น 100750 บาท อายุสมาชิก 9 ปี 1 เดือน ค้างกู้สามัญอยู่ 58900 บาท จะขอยื่นเรื่องกู้ใหม่ 1000000 บาท ขอสอบถามดังนี้

1.ใช้คนคำ้ระดับ 7 คนเดียวได้ ใช่หรือไม่? 

2.สหกรณ์หักหนี้ที่ค้างเก่าให้เอง ใช่หรือไม่?

ขอบคุณครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-07-10 16:55:13
 
 
 

เรียนสมาชิก

ปัจจุบัน มีหุ้น 100750 บาท อายุสมาชิก 9 ปี 1 เดือน ค้างกู้สามัญอยู่ 58900 บาท จะขอยื่นเรื่องกู้ใหม่ 1000000 บาท ขอสอบถามดังนี้

1.ใช้คนคำ้ระดับ 7 คนเดียวได้ ใช่หรือไม่? 

- ต้องใช้คนค้ำ 3 คน แต่ถ้าเป็น ซี7 ต้องใช้ 2 คน ครับ

2.สหกรณ์หักหนี้ที่ค้างเก่าให้เอง ใช่หรือไม่?

- ครับ สหกรณ์จะเป็นคนดำเนินการหักหนี้เก่า ครับ

หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

http://dlasavingcoop.com/show.php?No=922 <<<< เบอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รุ่งเกียรติ เบญจภุมริน  Date: 2015-07-12 15:35:23
 
 
 

ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ตามระเบียบฉบับแก้ไขที่กำหนดให้ต้องทำประกันผู้คำ้ประกัน

แล้วลดจำนวนผู้คำ้ 1 คน หมายถึงอะไรครับ

ขอบคุณครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ