ตรวจสอบเงินเรือนหุ้น
Posted: นิลวรรณ วรรณพันธ์ Date: 2015-07-13 11:04:07
   
 

ส่งเงินหุ้นมา เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 7 ปี 11 เดือน  พอตรวจสอบจากระบบ มีเงินหุ้น 36000 บาท  ไม่ทราบว่าทำไมได้แค่นี้คะ ตรวจสอบให้ที ส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้ 47500 บาท ช่วยชี้แจงทีค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ