รบกวนถามเพิ่มจากลำดับที่14587
Posted: รุ่งเกียรติ เบญจภุมริน Date: 2015-07-13 11:39:59
   
 

ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ตามระเบียบฉบับแก้ไขที่กำหนดให้ต้องทำประกันผู้คำ้ประกัน

แล้วลดจำนวนผู้คำ้ 1 คน หมายถึงอะไรครับ

ขอบคุณครับ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ