สอบถามเรื่องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์
Posted: ศิริพร นาคินทร์ชาติ Date: 2015-07-13 12:58:47
   
 

ขอสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ต้องทำอย่างไรคะ ถ้ามอบให้บุตร 2 คน แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ