สอบถามความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน (เพิ่มเติม)
Posted: ศุภกร รินพล Date: 2015-10-19 09:06:39
   
 

ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หมายเลขทะเบียน 049888  ในวันที่ 6 ต.ค.58 ได้จัดส่งแบบคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน   จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท   เป็น  เดือนละ 2,000 บาท ไม่ทราบว่าจะมีผลการหักส่งหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558  เป็นต้นไป  หรือไม่ครับ   ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะครับ  

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ