Posted: กชพร สายรัตน์ Date: 2015-11-04 21:03:01
   
 

ดิฉันส่งเอกสารขอรับสวัสดิการสำเร็จการศึกษาไป ตั้งแต่14ตุลาคม ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์ได้รับเอกสารหรือไม่คะ เพราะวันอนุมัติปริญญา 30 มิถุนายน เห็นแต่ประกาศรอบครึ่งเดือนแรกของตุลาคม มานานแล้วคะ ถ้าไม่ได้รับก็คงไม่ทันแล้ว แต่ก็อยากได้คะอยากให้ทางสหกรณ์ช่วยตอบทีคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ