ทุนการศึกษาบุตร
Posted: พรพะนา พิมพา Date: 2015-11-06 16:34:25
   
 

เรียน ประธานสหกรณ์กรมฯ

   ดิฉันขอทราบหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุตรที่ชัดเจนด้วยนะคะ ว่าถ้าหากส่งเรื่องเข้าขอรับทุนแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์จะได้ไม่ต้องส่งเรื่องขอทุนการศึกษาอีก เพราะดิฉันส่งเรื่องขอทุนการศึกษาบุตรเนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ที่ประกาศทุกประการ และเคยรับทุนของบุตรคนเล็กชั้นมัธยมมาแแล้วเมื่อปี 2557  แต่พอปี 2558 ส่งขอทุนบุตรคนโตระดับปริญญาตรี กลับไม่ได้รับการพิจารณาและการชำระค่าหุ้นไม่เคยมีปัญหาแต่ประการใด  ไม่ทราบว่าเนื่องจากสาเหตุใดจึงไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าหากว่าไม่ให้มีการขอทุนบุตรติดต่อกันก็ประกาศชัดเจนเลยค่ะ แต่ถ้าหากกรณีที่เรา  ไปค้ำให้กับผู้กู้แล้วผู้กู้ผิดชำระหนี้  แล้วจะนำมาพิจารณาว่าไม่สามารถได้รับทุนการศึกษาบุตรก็ขอความกรุณาประกาศหลักเกณฑ์ออกมาให้สมาชิกได้เข้าใจ  เพื่อจะได้รู้ว่าถึงแม้จะส่งชำระค่าหุ้นไม่เคยมีปัญหา แต่ต้องมาเสียสิทธิ์เพราะคนอื่นได้  โดยที่สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ก่อนจะส่งเรื่องเข้าขอรับทุนให้บุตรต่อไป  ในการนี้จึงขอให้กรุณาให้ความเข้าใจดิฉันด้วยเพราะสงสัย  หากว่าเป็นเพราะสมาชิกมีข้อบกพร่องใดๆก็รบกวนแจ้งให้ทราบรายละเอียดด้วยนะคะ จักขอบพระคุณและได้เข้าใจยิ่งๆขึ้นค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ