จะกู้เงิน
Posted: แวนูรีย๊ะ กูนา Date: 2015-11-06 22:46:53
   
 

อยากทราบวิธีคำนวณยอดที่จะกู้ ว่าคิดยังไง  25 เท่าของเงินเดือน  ถ้าคิดจากเงินเดือน 16,550  

จากการสอบถาม จนท. สินเชื่อ ข้าพเจ้ากู้ได้ 130,000  บาท  ไม่เข้าใจค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ