ขอให้หักชำระเงินกู้จากเงินทุนเรือนหุ้น
Posted: วนิชา มาลากุล Date: 2015-11-24 15:56:46
   
 

ดิฉันเคยทำเรื่องขอให้แจ้งผู้กู้รายนางสุวรีย์ บุญเกิด สมาชิกเลขที่ 017032 เปลี่ยนผู้ค้ำประกันไปหนหนึ่งแล้ว เพราะดิฉันต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อนำเงินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่มาชำระหนี้ทั้งหมดของสหกรณ์  เนื่องจากขณะนี้ดิฉันมีปัญหาทางการเงินเป็นอย่างมาก เงินเดือนมีไม่พอส่งให้สหกรณ์  ติดค้างอยู่มา 3 เดือนแล้ว  และทางสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งผู้คำประกันของดิฉันว่าจะหักเงินเดือนของผู้ค้ำฯเป็นค่าชำระเงินกู้ของดิฉันในเดือนธันวาคมนี้ ขอความกรุณาอย่าทำเช่นนั้นเลย ทางสหกรณ์ก็หักเงินกู้ของดิฉันจากบัญชีเงินเดือนที่เหลืออยู่ในบัญชีไปทุกเดือน ก็เท่ากับว่าส่งไม่ครบตามจำนวนแต่ไม่ถือว่าขาดส่งใช่ไหมคะ แต่ส่งไม่ครบตามจำนวน  ปัญหานี้จะหมดไปถ้าทางสหกรณ์ช่วยแจ้ง นางสุวรีย์ บุญเกิด เปลี่ยนผู้คำประกัน(คือดิฉัน) เป็นบุคคลอื่นแทน   หรือหักเงินกู้จากเงินทุนเรือนหุ้นของดิฉันไปแทน เพราะดิฉันคงไม่มีปัญญาส่งเงินค่าหุ้นและเงินกู้ต่อไปแล้วคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ