ขอให้หักชำระเงินกู้จากเงินทุนเรือนหุ้น
Posted: วนิชา มาลากุล Date: 2015-11-24 15:56:54
   
 

ดิฉันเคยทำเรื่องขอให้แจ้งผู้กู้รายนางสุวรีย์ บุญเกิด สมาชิกเลขที่ 017032 เปลี่ยนผู้ค้ำประกันไปหนหนึ่งแล้ว เพราะดิฉันต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อนำเงินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่มาชำระหนี้ทั้งหมดของสหกรณ์  เนื่องจากขณะนี้ดิฉันมีปัญหาทางการเงินเป็นอย่างมาก เงินเดือนมีไม่พอส่งให้สหกรณ์  ติดค้างอยู่มา 3 เดือนแล้ว  และทางสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งผู้คำประกันของดิฉันว่าจะหักเงินเดือนของผู้ค้ำฯเป็นค่าชำระเงินกู้ของดิฉันในเดือนธันวาคมนี้ ขอความกรุณาอย่าทำเช่นนั้นเลย ทางสหกรณ์ก็หักเงินกู้ของดิฉันจากบัญชีเงินเดือนที่เหลืออยู่ในบัญชีไปทุกเดือน ก็เท่ากับว่าส่งไม่ครบตามจำนวนแต่ไม่ถือว่าขาดส่งใช่ไหมคะ แต่ส่งไม่ครบตามจำนวน  ปัญหานี้จะหมดไปถ้าทางสหกรณ์ช่วยแจ้ง นางสุวรีย์ บุญเกิด เปลี่ยนผู้คำประกัน(คือดิฉัน) เป็นบุคคลอื่นแทน   หรือหักเงินกู้จากเงินทุนเรือนหุ้นของดิฉันไปแทน เพราะดิฉันคงไม่มีปัญญาส่งเงินค่าหุ้นและเงินกู้ต่อไปแล้วคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:วนิชา มาลากุล  Date: 2015-12-16 15:57:07
 
 
 

ผู้กู้เปลี่นคนค้ำแทนให้แล้วแต่ปรากฎว่าคนค้ำคนใหม่ไม่มีสิทธิค้ำ อย่างนี้ดิฉันต้องรอไปอีกหรือคะดิฉันอยากลาออกเพราะไม่มีเงินส่งค่าหุ้นและเงินกู้แล้ว ทั้งๆ ที่เงินค่าหุ้นของดิฉันก็มากพอในการชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดได้ ช่วยหาทางออกให้ด้วยคะ  หรือไม่ก็ หักชำระเงินกู้จากค่าหู้นของดิฉันไปให้หมดเลย  และดิฉันจะส่งแต่ค่าหุ้นอย่างเดียวโดยไม่ลาออกก็ได้คะ  โปรดตอบปัญหาในกระทู้ด้วยอย่านิ่งเฉยแบบไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลย  ทุก ๆ คนส่งข้อความมาเพื่อจะได้รับคำตอบบ้าง  แต่พวกคุณกับนิ่งเฉย มันเสียความรู้สึกค่ะ  ความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีมันหายไปหมด รุ่นใหม่ไม่เหมือนรุ่นเก่าที่เขาดำเนินการเลยนะคะ  เขาหวังคุณเป็นที่พึงควรจะให้คำแนะนำเขาบ้าง ท่าน ป.เชื้อบอกว่าระบบใหม่ดีกว่าเก่า  ดิฉันว่าแย่กว่าคะ ขอความกรุณาตอบหรือโทร.มา 02806021821 ก็ได้ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ