เบี้ยประกันผู้ค้ำ พุทธธรรมประกันภัย
Posted: วิจิตร จันทรประทักษ์ Date: 2015-11-25 09:08:05
   
 

ช่วยตอบด้วยครับ  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กำหนดให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องจัดทำประกันภัยผู้ค้ำประกันกับบริษัทประกัน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร ตามจำนวนเงินกู้และตลอดอายุสัญญาเงินกู้  หากคนค้ำประกันตายไป หนี้ของคนกู้จะหมดไปด้วยไหมครับ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ