การกู้หุ้น
Posted: สมหญิง พนาลิกุล Date: 2015-11-25 13:10:08
   
 

ขอทราบรายละเอียดในการกู้หุ้น โดยไม่มีคนค้ำประกันค่ะ

1.ต้องครบ 1 ปี ถึงกู้ได้ไหมค่ะ

2.จ่ายแรกเข้า 1,000 บาท เดือนละ 800 บาท กู้ได้เท่าไหร่ค่ะ

3.สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ถืออยู่ หมายถึงอะไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เกษร เกษารัตน์  Date: 2015-11-25 13:46:45
 
 
 

ข้อ 3 ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจุบันสมาชิกมีทุนเรือนหุ้น 10,000 บาท ก็จะสามารถกู้ได้ 9,000 บาท (ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น)ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ดารณี สุตาพันธ์  Date: 2015-11-30 16:02:20
 
 
 

กู้หุ้นแล้ว  ต้องชำระค่ากู้หุ้นแต่ละเดือนยังไงค่ะ เช่น ทุนเรือนหุ้น 65000 บาท แต่ละเดือนจะจ่ายยังไง

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ