ส่งเรื่องกู้ฉุกเฉินไปไม่ทราบว่ากี่วันถึงจะอนุมัติให้ครับ
Posted: ประเวศ ดำคลองตัน Date: 2015-11-25 15:50:29
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ศุจินธร เทพไกรษร  Date: 2015-11-25 17:33:47
 
 
 

เรียน คุณประเวศ

สหกรณ์ฯได้โอนเงินกู้ฉุกเฉินให้ท่านแล้วนะคะ 25 พย.58 ค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ