การขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๘
Posted: ณัฐพล ชูละออง Date: 2015-11-26 11:33:46
   
 

      ข้าพเจ้า นายณัฐพล ชูละออง หมายเลขสมาชิก 001298 จังหวัด นครราชสีมา สังกัด อบต.วังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๘โดยขอให้สหกรณ์ฯดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

           ธนาคาร กรุงไทย   สาขา บัวใหญ่         ชื่อบัญชี นายณัฐพล  ชูละออง

          เลขที่บัญชี  302 - 0 - 35643 - 1

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                   ณัฐพล   ชูละออง

      โทร 086-2487683         

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ