ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
Posted: สำรวม โยธคง Date: 2015-11-26 12:29:59
   
 

ข้าพเจ้า นายสำรวม  โยธคง เลขที่สมาชิก 022534 สังกัด อบต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีความประสงค์ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 4010720611 ชื่อบัญชี นายสำรวม  โยธคง

 

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สอบารีหย๊ะ สะดอ  Date: 2015-11-26 14:48:45
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ