ปันผลปี58
Posted: ดีลักษณ์ สงแก้ Date: 2016-01-06 08:07:55
   
 

ข้าพเจ้านายดีลักษณ์ สงแก้ สมาชิกรหัส 014687 สังกัดอบต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีความประสงค์ให้สหกรณ์หักเงินที่ได้จากปันผลนำไปชำระค่าเงินหุ้นและเงินกู้ของข้าพเจ้าทั้งหมด

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ