เรียกเก็บดอกเบี้ยซ้ำ
Posted: รัตนากร โพธิขำ Date: 2016-01-06 09:31:06
   
 

เรียน เจ้าหน้าที่

ดิฉันชำระเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน  58  ในวันที่  6  ธันวาคม  58  แต่ใบเสร็จออกวันที่  22  ธันวาคม  58  ซึ่งมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยของเดือนธันวาคม  58  พอมาวันที่  5  มกราคม  59  ชำระของเดือนธันวาคม  58  ในรายการเรียกเก็บทำไมเก็บดอกเบี้ยยอดเดิมซึ่งเป็นการเรียกเก็บสองรอบทำไมยอดเงินไม่ไปตัดเงินต้นให้ค่ะ  รบกวนเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ

ขอบพระคูณเป็นอย่างสูงค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ