เงินปันผล ประจำปี 2558
Posted: ลำดวน พิมเสน Date: 2016-01-06 13:40:27
   
 

ข้าพเจ้านางลำดวน  พิมเสนได้ส่งเอกสารการขอรับเงินปันผล ประจำปี 2558 เมื่อวันที่  29/12/58 ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารหรือยังค่ะ  อบต.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ธิดา ด้วงนุ้ย  Date: 2016-01-07 09:01:27
 
 
 

ได้ส่งเอกสารการโอนย้ายจากอบต.สะตอนมาเทศบาลตำบลชากไทย

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ศรุฏา คนมั่น  Date: 2016-01-07 11:58:00
 
 
 

อบต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ก็ไม่เคยได้รับแบบแสดงขอรับเงินปันผลฯเช่นกัน ได้รับแต่

ใบแจ้งหนี้ทุกเดือน

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ