การหักเงินปันผล ปี 2558
Posted: ธนวรรณ พัดนาก Date: 2016-02-16 21:20:35
   
 

ดิฉัน ได้เงินปันผล ปี 2558  แต่โดนหักประกันชีวิตผู้กู้  หักประกันชีวิตผู้ค้ำประกัน  หักเงินค้างชำระเดือน มค 59  จึงไม่มีเงินเหลือ ก็เข้าใจค่ะ  แต่ขอถาม และต้องการคำตอบ

1. ประกันชีวิตผู้กู้ และประกันชีวิตผู้ค้ำประกัน  มีหลักเกณฑ์การคิดอย่างไร  เป็นการประกันซ้ำซ้อนหรือไม่ เพราะผู้กู้และผู้ค้ำ โดนทั้ง 2 ฝ่าย

2. เงินปันผลที่ถูกหักจ่ายหนี้ค้างชำระเดือน มค 59  ทำไมระบบไม่ออกใบเสร็จรับเงินในระบบ  ว่าหักไว้เป็นเงินต้น หรือเงินดอกเบี้ย ตามจำนวนที่หักไว้ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin  Date: 2016-02-17 14:47:39
 
 
 

สวัสดีค่ะ

ตอบข้อ1  หลักเกณฑ์การคิดค่าเบี้ยประกันของผู้กู้จะคิดแสนละ 390 บาท ส่วนเบี้ยประกันผู้ค้ำจะคิดแสนละ 600 บาท การคำนวณค่าเบี้ยไม่ซ้ำซ้อนค่ะ  เพราะการทำประกันชีวิต  จะคุ้มครองกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต  ส่วนการทำประกันผู้ค้ำจะคุ้มครอง กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ เกินตามที่ระเบียบสหกรณ์กำหนดบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้แทนผู้ค้ำประกัน

ตอบข้อ2  การออกใบเสร็จรับเงิน จะจัดทำภายในสัปดาห์หน้าค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ