เอกสารประกอบการลาออก
Posted: ชลิต์ญา ทรัพย์พาลี Date: 2016-04-08 09:50:39
   
 

ขอทราบว่า การลาออกต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ นอกจากหนังสือลาออก

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-04-08 11:32:01
 
 
 

เอกสารประกอบการลาออก มีดังนี้ค่ะ

1.หนังสือลาออก

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ  1 ฉบับ

3.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ชลิต์ญา ทรัพย์พาลี  Date: 2016-04-08 11:49:56
 
 
 

ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ