กู้ฉุกเฉิน
Posted: อดุลเดช อุโท Date: 2016-07-27 09:44:05
   
 

กู้ฉุกเฉินระหัส 045302 ผ่านไหมครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-07-27 19:08:30
 
 
 

เรียน คุณอดุลเดช  อุโท

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > สมาชิกมีประวัติการค้างชำระหนี้สามัญและหุ้นรายเดือนประจำเดือนเมษายน

      > กู้เกิน 30,000 บาท ต้องทำประวัติการชำระหนี้สามัญต่อเนื่องเกิน 12 งวด จึงจะสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ