เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: เมทินี ตุ้มทอง Date: 2016-07-27 12:18:36
   
 

สอบถามผลค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-07-27 19:10:18
 
 
 

เรียน คุณเมทินี  ตุ้มทอง

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > รักษาประวัติต่อเนื่องอีก 5 เดือนค่ะ

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เมทินี ตุ้มทอง  Date: 2016-08-02 09:15:36
 
 
 

5 เดือน คือตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ   เมื่อเดือนเมษายนก็บอกว่ารักษาประวัติ 5 เดือน

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ