ขอทราบผลการพิจารณาเงินกู้สามัญค่ะ
Posted: รัญญา ละโคตร Date: 2016-08-30 14:02:34
   
 

คำขอกู้ 150,000

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-08-31 08:48:11
 
 
 

เรียน คุณ รัญญา  ละโคตร

->คำขอกู้เงินสามัญตรวจสอบแล้ว : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > [ให้ผู้ค้ำประกันรหัส 33510 ชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ  ห้ามค้างชำระ]

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ