สอบถามการกู้เงิน
Posted: อมรรัตน์ งอนมาก Date: 2016-08-30 17:30:32
   
 

หมายเลขสมาชิก 024510   นายอุทัย  ธรรมสัตย์  ได้ยืนคำร้องขอกู้เงิน เมื่อประมาณปลายเดือน กรกฏาคม  2559  

 อยากทราบว่าจะได้รั่บอนุมัติเมื่อไหร่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-08-31 08:51:46
 
 
 

เรียน คุณ อุทัย  ธรรมสัตย์

คำขอกู้หุ้นตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      >[ประวัติการชำระไม่ปกติ ทำประวัติการชำระต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี]

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ