เงินปันผลเฉลี่ยคืน
Posted: ปุณยนุช ไชยภักษา Date: 2016-08-31 15:57:23
   
 

1.หมายเลขทะเบียน000515อยากทราบว่าทำไมไม่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2558

2. สหกรณ์ยังคงมีประกันความเสี่ยงของผู้กู้หรือไม่

3. เบี้ยประกันภัยจ่ายให้กับบริษัทไทยสมุทรที่หักเป็นค่าประกันอะไร?

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-09-01 09:08:23
 
 
 

1.สมาชิกได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 เป็นเงิน 8,161.50 บาท  โดยแบ่งตัดชำระ ดังนี้

- ตัดโอนปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขที่ 507XXXXX99 วันที่ 15/2/59 จำนวน 4,276.93 บาท

- ตัดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของผู้กู้ จำนวน 960 บาท เมื่อวันที่ 29/7/59 ตามใบเสร็จเลขที่ พ59099724

- ตัดชำระหนี้เงินกู้สามัญ จำนวน 2,924.57 เมื่อวันที่ 04/8/59 ตามใบเสร็จเลขที่ พ59115586

2.สหกรณ์ได้ยกเลิกการทำประกันผู้ค้ำประกัน แต่ยังมีประกันชีวิตของผู้กู้

3.เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตของผู้กู้ค่ะ

(จนท.จ.น่าน)

-

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ