เปลี่ยนแปลงบุคคลค้ำประกัน
Posted: เธียรนันทน์ ตันติยศุภวงศ์ Date: 2016-10-10 16:01:22
   
 

กระผมต้องการเปลี่ยนแปลงบุคคลค้ำประกันเนื่องจากบุคคลค้ำประกันเดิมต้องการลาออกจากสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-10-10 17:21:23
 
 
 

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ 

ไปที่ http://dlasavingcoop.com/show.php?No=774

หลังจากกรอกข้อมูลตามเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารมายังสหกรณ์ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ