ส่งเอกสารยื่นกู้ฉุกเฉินไปไม่ทราบว่าเอกสารเรียบร้อยดีไหมค่ะหรือว่าได้รับหรือยัง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Posted: ธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์ Date: 2016-10-10 16:16:33
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-10-10 17:18:49
 
 
 

เรียน คุณ ธันยนันท์  กาญจนโชคอนันต์

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[วงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ 58,000 บาท ไม่ใช่ 60,000 บาท ตามที่สมาชิกขอกู้]

      > มียอดค้างชำระ[สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินอีก 3 งวด จึงจะชำระหนี้สามัญครบ 13 งวด จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]

      > อื่น ๆ[เริ่มทำประวัติเดือนตุลาคม 59]

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิยน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ