สอบถามใบแจ้งชำระเงินประจำเดือน
Posted: ประพาพร อรรคเศรษฐัง Date: 2016-10-31 13:10:48
   
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดที่จะชำระประจำเดือนตุลาคม2559 จากหน้าเว็ปไซด์ของสหกรณ์ แต่ไม่สามารถเปิดดูได้ จึงขอเรียนถามว่า ปัญหาเกิดจากระบบขณะนี้เปิดดูไม่ได้  หรือเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์เอง และอยากเรียนถามถึงขั้นตอนการเปิดดูข้อมูลที่ถูกต้อง

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-10-31 14:04:14
 
 
 

สมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว จะไม่สามารถดูข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ได้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวสามารถสอบถามทางสหกรณ์ได้เลยค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ