สอบถามเรื่องกู้
Posted: จิราภา แก้วทาสี Date: 2016-11-01 12:43:54
   
 

ขอให้ตรวจสอบให้ด้วยค่ะว่า

1.มีสิทธิกู้ฉุกเฉินหรือไม่

2.มีสิทธิกู้สามัญหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-11-02 11:19:51
 
 
 

1.สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ค่ะ  (ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

2.สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินกู้สามัญได้ค่ะ  ยื่นเอกสารเพื่อเช็คสิทธิในการขอกู้  (ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ