เงืนกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุรีย์ กมลวัฒนานนท์ Date: 2016-12-19 15:45:34
   
 

049392 ส่งเอกสารเงินกู้ฉุกเฉิน ได้รับรึยังค่ะ เอกสารครบถ้วนมั๋ยค่ะ จะได้รับอนุมัติตอนไหนค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-19 16:07:26
 
 
 

เรียน คุณ สุรีย์  กมลวัฒนานนท์

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 6 งวด จึงจะสามารถกู้เงินได้]

      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ธ.ค. 59 เมื่อสมาชิกชำระครบ 6 งวด แล้วต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินฯ มาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุรีย์ กมลวัฒนานนท์  Date: 2016-12-20 09:25:18
 
 
 

ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ