ตอนประกาศขอรับทุนหลักเกณฑ์ตัวนี้ไม่เห็นพูดถึงเลย
Posted: เยาวลักษณ์ กุลวงษ์ Date: 2016-12-28 15:17:20
   
 

มีบุตรคนเดียวก็ผิดเหรอคะ เงินเดือนมากก็ไม่ให้ทุน  เกรดเฉลี่ยก็ 3 กว่า เอาแค่เกรดถึงก็น่าจะพอแล้วมั๊งคะ แบบนี้ลูกคนที่พอมีเงินนิดหน่อยแล้วเรียนดีก็ไม่มีสิทธิ์ได้ทุนสิ อย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจของเด็กและพ่อแม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ฉัตรชัย ทองทวี  Date: 2016-12-29 09:20:06
 
 
 

สหกรณ์ฯ คือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน การกำหนดหลักเกณฑ์สวัสดิการต่าง ๆ ในการจำกัดสิทธิ ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ขอให้ทบทวนด้วย เพราะหากใช้เกณฑ์แบบนี้ ความหมายของสหกรณ์ หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ ก็จะไม่มีความหมายอะไร หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกมาในการจำกัดสิทธิและสวัสดิการของสมาชิก ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการ และระเบียบสหกรณ์ การจะแก้ไขปรับปรุงอะไร ควรอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเท่าเทียม หลักเกณฑ์ที่ออกมาถือว่า แย่มากๆ ในเรื่องทุนการศึกษาบุตร ไม่มีความเสมอภาค ไม่มีความเป็นธรรม และขัดหลักการสหกรณ์โดยสิ้นเชิง ขอให้คณะกรรมการทบทวนบทบาทของตัวเองด้วย หากมาเพื่อแสวงหาอะไรก็ตาม ควรคิดใหม่ และกลับไปดูหลักการของสหกรณ์ด้วย 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ศุภกร รินพล  Date: 2016-12-29 10:16:57
 
 
 

ถูกต้องแล้วครับ  ตอนประกาศครั้งแรกก็ไม่พูดถึงเลย  ผมก็ไม่ได้รับการพิจารณา  เสียความรู้สึกมากครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ทัชชา โชติบุญญานุภาพ  Date: 2016-12-29 10:31:08
 
 
 

ใช่ค่ะดิฉันก็ไม่ได้พิจารณาเหมือนกันเพราะคะแนนที่กำหนดไม่ถึงเสียความรู้สึกเหมือนกัน

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ศิริพร มีบุญ  Date: 2016-12-30 13:23:50
 
 
 

เวลาประกาศให้ผู้รับทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2559ตั้งแต่แรกทำไมไม่แนบเงื่อนไขมาในประกาศแนบท้ายตั้งแต่แรกละหลักเกณฑ์คะแนนประเมินเกิดทีหลัง........ทำให้สมาชิกไม่ทราบหลักเกณฑ์คะแนน....

มาทราบอีกทีวันประกาศขอแสดงความคิดเฉยๆๆในฐานะสมาชิกสหกรณ์และตัวเองไม่เคยขอรับทุนสามารถย้อนไปดูประกาศรับทุนได้เลยว่ามีหลักเกณฑ์การให้คะแนนไม........ด้วยความชอบธรรม

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:ธัญลักษณ์ ยมรัตน์  Date: 2017-01-01 12:32:09
 
 
  เสียความรู้สึกเหมือนกันค่ะ ระดับปฐมวัย ไม่มีเกรดผิดด้วยหรอ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:Admin   Date: 2017-01-05 14:56:23
 
 
 

สหกรณ์ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก สหกรณ์จะนำข้อเสนอของท่าน เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรมกับท่านสมาชิกทุกท่านต่อไป

สหกรณ์ขอเรียนท่านสมาชิกว่า สหกรณ์ได้ใช้ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ สหกรณ์เปลี่ยนแปลงวงเงินในการอนุมัติเท่านั้น ซึ่งวงเงินในแต่ละปีได้จัดสรรตามสัดส่วนของกองทุนเงินสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสวัสดิการอื่นๆ ของสมาชิกทุกท่านในปีนั้นๆ ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น ในกรณีประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนสมาชิกผู้ประสบภัยล่วงหน้าได้ในแต่ละปี เป็นต้น

(ฝ่ายสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ