ปรับปรุง
Posted: วันชัย ไวศยดำรง Date: 2016-12-28 15:28:34
   
 

 

ให้จัดสถานที่ประชุมใหม่ ที่กรมฯคับแคบ

ให้จัดอาหารว่าง อาหารเช้าให้เพียงพอ เพราะสมาชิกได้ค่าประชุม 500 บาท ค่าแท็กซี่่หมดแล้ว 

ให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุม 1000 บาท เสนอแล้วไม่เคยได้ เงินของสมาชิกควรให้เขาไม่เดือดร้อนมาประชุม

ของขวัญ่ควรจัดให้เหมาะสมอย่าจัดเป็นงานวันเด็ก

หวังว่าไม่ร้องผ่านสื่อเหมือนสหกรณ์เทศบาล..เพราะบางข้อตอบแบบน้ำขุ่น ๆ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-01-04 10:52:09
 
 
 

จะดำเนินการนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ